Loading... (0%)

MKB _2009-12-02MPD_Beslut_2011-06-23Kungörelse av MPD:s beslut, 2011-06-27

Stena Renewable Energy utreder möjlighetern att etablera vindkraft i ett område väster och söder om sjön Hultbren i Uppvidinge kommun. Arrendeavtal har tecknats med Sveaskog, Svenska kyrkan samt ett antal  privata fastighetsägare.

Samråd med kommun och länsstyrelse har genomförts och samråd med närboende, allmänhet och föreningar genomfördes under slutet av februari 2009.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt. Samordningen kommer att omfatta placeringar av verk så att t ex inte riktlinjer för ljud överskrids vid bebyggelse.

Stenas projekt stämmer väl överens med kommunens intentioner i den omarbetade vindkraftplan är på väg att antas.

En ansökan om miljötillstånd lämnades in till Länsstyrelsen i Kronobergs län under mitten av december 2009 och kompletterades i månadsskiftet oktober/november. Ansökan kungjordes den 3 december av länsstyrelsen och vi tror på ett beslut om tillstånd tidigt 2011.

Vindmätningar pågår i området både med mast och en så kallad sodaranläggning sedan augusti 2009.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare