Loading... purchase Keflex prescription online (0%)
apostila opções binarias Vindparker i drift.  I dag har vi 96 verk i drift och en produktion  motsvarande behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 260.000 invånare vilket är lika stort som Malmö stad. För mer information klicka på kartan.

Kontakt

Stena Renewable AB
Box 7123
402 33 Göteborg
Rosenlundsg.3
Tel: 031-85 53 90
vind@stenarenewable.se

Stena Sfären

Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell grupp av företag med verksamhet över stora delar av världen. Stena Sfären omsatte under verksamhetsåret 2013 ca. 54 Mdr kronor. Antalet anställda uppgår till ca 20 500 personer. Stena Sfären omfattar de av familjen Sten A. Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, samt dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. För ytterligare information, se www.stena.com

Om Stena Renewable

Stena Renewable ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Bolaget är dotterbolag till Stena Adactum, vars uppdrag är att finna nya verksamhetsområden till Stena. Bolaget bildades 2005 då det knoppades av från Stena Adactum. Stena Renewable projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.
© Stena Renewable 2014 | Alla rättigheter reserverade | Sitemap | Cookies

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare