Loading... (0%)

Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt äga produktiva vindkraftparker.

Vårt mål är att skapa investeringsmöjlighet för 40 vindkraftverk per år.