Loading... (0%)

Stenas vindkraftpark anpassas till Vetlanda kommuns vindbruksplan

05 juli 2010

Stena Renewable kompletterar i dagarna sin ansökan om miljötillstånd för vindkraftpark Lemnhult till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bland annat har parken reducerats till att nu omfatta som mest 32 vindkraftverk mot tidigare 38 och totalhöjden på vindkraftverken är sänkt från 210 till 185 meter. Ingående diskussioner har förts med Vetlanda kommun för att anpassa vindkraftparken till den vindbruksplan som nu närmar sig färdigställande. ”Det är oerhört viktigt att vi fått till stånd en bra dialog med Vetlanda kommun”, säger Göran Danielsson, VD för Stena Renewable och förklarar vidare att utan kommunens godkännande blir det ingen vindkraftpark. ”Ett flertal justeringar har gjorts sedan den ursprungliga ansökan lämnades in för ett halvår sedan”, berättar Göran.

Förutom att antalet vindkraftverk reducerats och totalhöjden sänkts så har avståndet till Lemnhults by och närliggande naturreservat utökats för att tillmötesgå de intentioner som kommunen gett uttryck för i sin vindbruksplan. ”Om allt går som det ska kan en byggstart för en av södra Sveriges största vindkraftparker bli en realitet under slutet av 2011”, avslutar Göran. ”Det reviderade förslag som nu ska prövas av Länsstyrelsen är en avvägning av de olika intressen som finns i området. Vi har haft en konstruktiv och öppen dialog med Stena”, bekräftar kommunalrådet Gunilla Hjelm (c). ”Kommunen har dock inte formellt sagt ja till Stenas planer ännu. Det formella beslutet blir inte aktuellt förrän tidigast efter sommaren då Länsstyrelsen kommer in i slutskedet av sin prövning”, avslutar Gunilla.

Fakta Vindkraftpark Lemnhult
Maximalt 32 vindkraftverk
Effekt per verk: 2,0–3,0 MW
Beräknad årsproduktion: 176.000.000 kWh (176 GWh) Motsvarar elförbrukningen hos 35.000 hushåll
Minskar CO2-utsläpp med 176.000 ton/år (jmf med el framställt på fossila bränslen)

Om Stena Renewable AB
Stena Renewable AB är Stenas bolag för investeringar i vindkraft. Målet är att långsiktigt äga och förvalta ett stort antal vindkraftverk i större vindkraftparker. Stena Renewable AB äger och driver idag 22 vindkraftverk belägna i Ludvika och Härnösands kommuner.

Kontakt:
Göran Danielsson, VD Stena Renewable AB, tel 0704-855 391
Gunilla Hjelm, kommunalråd Vetlanda kommun, tel 0383-971 00

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare