Loading... (0%)

Stena Renewable investerar långsiktigt i förnyelsebar energi

Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Miljövänligt. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindkraftparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.[laborator_supercaption_num]test[/laborator_supercaption_num]

Nya ägare

2018 förvärvade AMF och KLP en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj. Transaktionen innebar att AMF förvärvade 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kvarstår som huvudägare med en ägarandel om 35%. Med nya ägare och kapitaltillskott skapas möjligheter att finansiera de investeringar som krävs för att bli ett storskaligt industriellt och förnybart energibolag.

Värderingar

Långsiktighet. Vi är långsiktiga i vårt ägande. Vi projekterar och bygger för att äga, inte för att sälja.
Effektivitet. Vi är rädda om våra egna och andras resurser. Genom att arbeta effektivt skapar vi långsiktigt hållbara investeringar och värnar miljön.
Omtanke. Vi ska visa oss själva och andra omtanke i det vi gör. Vi arbetar med förnybar energi, vilket är ett sätt att skapa en hållbar framtid. Att visa omtanke är att bry sig. De 96 verken som Stena driver producerar drygt 650 miljoner kWh (650 GWh) vilket motsvarar behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 130 000 hushåll eller 260.000 invånare vilket är lika stort som Malmö stad. Det reducerar utsläppen av koldioxid motsvarande över 250.000 bilar årligen eller 5% av den totala bilparken i Sverige.

Stena Sfären

SEDAN STARTEN 1939 HAR STENA UTVECKLATS TILL EN INTERNATIONELL KONCERN MED VERKSAMHET ÖVER STORA DELAR AV VÄRLDEN. VERKSAMHETEN SPÄNNER IDAG ÖVER FLERA OMRÅDEN; EXEMPELVIS REDERI, OFFSHORE, FASTIGHETER, FINANS OCH ÅTERVINNING.

Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, jämte hel-och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.  Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg.

Stena Sfären omsatte ca 60 Mdr kr under verksamhetsåret 2012. Antalet anställda uppgår till ca 20 000 personer.

För ytterligare information, se www.stena.com

Om Stena Adactum

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar åtta portföljbolag, med 16 miljarder kronor i omsättning och 8 500 anställda.

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

Stena Renewables uppdrag är att uppföra, äga och långsiktigt förvalta lönsamma vindparker.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare